Bildlärarutbildning

Bildlärarutbildning

Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Om Bildlärarutbildning

Under den sista terminen av bildlärarutbildningens fem år genomför studenterna ett forskningsprojekt där de arbetar med såväl konstnärliga som vetenskapliga metoder. Deras resultat kommuniceras både i en vetenskaplig uppsats och genom ett konstnärligt arbete. Dessa två kunskapsformer belyser den bredd i kompetenser och kunskap som studenterna vid bildlärarprogrammen utvecklat under sina studieår vid Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS).

I centrum för undersökningarna står bildpedagogiken och aktuella frågor om lärande. Studenternas examensarbeten handlar alltså inte bara om att vidga sitt eget kunnande, utan också om att förstå och bidra till barns och ungas estetiska lärprocesser. Det är särskilt viktigt i en samtid då visuella kulturer står inför ett skifte, inte minst sedan artificiella mjukvaror blev ett publikt verktyg. Barns visuella literacitet, alltså deras förmåga att läsa och kritiskt granska bilder, blir förmodligen genom denna förändring mer betydelsefull än någonsin förut.

Lika viktigt blir att bedriva undervisning så att barn och unga får chansen att också utveckla sina förmågor att kommunicera genom visuella metoder och tekniker. I bildlärarstudenternas examensprojekt syns exempel på just detta. Barnen på en anpassad grundskola får möta en sköldpadda som på egna premisser agerar krokimodell. Flera arbeten handlar om nyanlända elever och deras möte med bildundervisning, och ställer frågor om bildspråk är universellt – eller kulturellt förhandlat. Ytterligare andra projekt handlar om att möta eleverna i deras egna visuella världar för att utveckla ett engagerat lärande – genom fanfiction, muralmåleri och användarinbjudande bildläromiljöer.

Att undervisa på en bildlärarutbildning innebär förmånen att ständigt möta nya aktuella frågor om unga, om deras lärande och om förändrade bildkulturer. Vi lärare på IBIS lär oss i takt med – och genom – studenterna. Det är en förmån som vi gärna delar med er besökare här på Konstfacks vårutställning 2024. På vårutställningen presenteras den konstnärliga delen av examensarbetet. De vetenskapliga uppsatserna publiceras efter kursslut via forskningsplattformen DiVA. För att fullt ut förstå studenternas examensarbeten så får du ta gärna del av dem där!

Maria Eriksson och Jacob Kimvall
Lektorer, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Bild-Media eller Bild-Design), vid Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS)