Alexandra JS (Hen)
Sverige , f. 1991
+46 723100924
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Alexandra JS

Bortom vita papper

I Bortom vita papper gestaltar jag en resa genom tonårens komplexa värld, där jag utforskar kreativitet och materialitet. Genom att använda alternativa material och förhållningssätt till konstnärliga uttryck, söker jag förståelse för hur dessa kan berika elevers kreativa processer. Genom att gestalta mig själv som tonåring reflekterar jag över mina egna upplevelser av trauma och kreativitet, och visar hur konst kan vara en kraftfull form av självuttryck och läkning. Genom denna performance strävar jag efter att öppna upp för en mer inkluderande och mångfaldig bild av bildundervisning och tonårsidentitet.”