Diana Larsén (Hon/henne)
Sverige , f. 1995
+46 706248741
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Diana Larsén

Den rörliga resursen

Det finns olika resurser och metoder för att visa hur man förstår världen och sitt lärande. Vi använder oss av olika tecken att kommunicera på, det kan vara tal, kroppsspråk, bilder, färg, ljud eller en kombination av dem alla. Som blivande lärare vill jag undersöka hur rörliga bilder används och förstås som en resurs i undervisningen.

I frågor om hur kunskaper kan framträda och kommuniceras om och genom rörliga bilder finner jag ett driv att fortsätta min undersökning genom att skapa och gestalta med rörliga bilder.