Nhat Hoang Pham
Sverige , f. 1974
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Nhat Hoang Pham

Power of Dreaming
Nhat Hoang Pham

Genom att kombinera installation med performance vill jag undersöka sambandet mellan demokrati och konst, och den roll konstnärer/lärare spelar för att bidra till demokratin både i skolsystemet och samhället.

I mitt examensarbete försöker jag spegla den aktuella politiska utvecklingen, vilket innebär att min installation ständigt förändras från dag till dag under utställningens gång. Konst och demokrati är en process som jag tror att vi alla måste samarbeta kring omedelbart.

Nhat Hoang Pham
Photo: Johan Forslind
Nhat Hoang Pham