Felicia Faller (Hon )
Sverige , f. 1994
+46 705767517
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Felicia Faller

Utan titel

Som en del av examensarbetet har jag tillsammans med Moa Ishizaki, Andrea Langendorf och Lisa Sandström valt att göra ett bildpedagogiskt symposium: en plattform där vi bjuder in till didaktiska samtal.

Bakgrunden i mitt arbete grundar sig i 2023 års konstbiennal i Göteborg som tolkade begreppet queer, omprövade samtiden och belyste samhällets nuvarande permakris. Biennalen innebar ett undersökande av olika konstanta krissituationer och vilka konsekvenser de skapar i form av förändring och utveckling. Upplevelsen av utställningen satte några tankespår i mig, som jag valt att undersöka vidare i mitt examensarbete: tankar och frågor om hur jag som enskild individ skulle kunna hjälpa ungdomarna i skolan att följa med i en värld under konstant förändring och utveckling på ett rättssäkert sätt, när jag själv inte hänger med i allt nytt som sker och inte behärskar nya tekniker, men vill lyfta de nya kunskapsområdena.

Konstbiennalen GIBCA:s tematik klingar och samspelar med teorin bakom kollegialt lärande, som är en form av samarbete och kunskapsutbyte för lärare. Detta kommer min del av symposiet att handla om.