Erik Norrman (Han)
Sverige , f. 1991
+46 703042849
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Erik Norrman

Grupparbete om grupparbete
Erik Norrman
Motstånd

Projektet undersöker lärarens perspektiv gällande grupparbete i undervisningen med fokus på bedömning. Informanterna har beskrivit och målat upp situationer, erfarenheter och konsekvenser med grupparbete, detta har jag omvandlat till instruktioner för AI-bildgenereringsprogram. Djur i mänskliga situationer likt fablernas berättande representerar forskningens etiska krav på avidentifiering samt frågan om etik och moral som kommer med olika AI-verktyg. Illustrationerna har framställts, men utifrån vad eller vem? Vem har gjort vad och vem ansvarar för vad? Ett grupparbete?