Emma Marklund
Sverige , f. 1987
+46 737353425
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Emma Marklund

De små fjällen på benen
Emma Marklund
Entanglement sketch 1

Hur kan vi närma oss fler-än-människor inom ramen för bildundervisning?

Perspektiv. Tänk… Om vi testar, kan vi tänka annat?
Människans relation till andra djur går och bör problematiseras i oändlighet. Om vi testar, kan vi se annat? Om vi testar, finns där annat att höra? Jag har undersökt nya (ibland halvnya) sätt att tänka (se, höra, känna, vara). Bakvänt för oss kanske, men framvänt för någon annan.

Vi har allt att vinna på ett mer artinkluderande tänkande. Jag har nystat i hur det skulle kunna gå till.

Emma Marklund
Entanglement sketch 2