Emelie McBay (Hon)
Sverige , f. 1996
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Emelie McBay

Självklart marknadsför jag min gymnasieskola

Vi lever i ett samhälle där vi själva förvandlats till varor. Vi måste hålla oss attraktiva, utbildade och tillgängliga för arbetsköpare. Hela våra sociala sammanhang och våra identiteter grundas i olika typer av konsumtion. Tydligast kanske detta dubbla förhållande, att vara vara och konsument, blir på sociala medier. I det svenska skolsystemet, där skattepengar kan plockas ut som vinst, har elever förvandlats till varor de också. De mest attraktiva eleverna kräver liten investering, i form av resurser, men producerar ändå goda resultat och på så vis också god avkastning till sina skolor. Det jag undersöker är intersektionen av dessa fenomen: gymnasieskolornas marknadsföring på TikTok.