Konstfack 2024

Konstfacks vårutställning 2024
Välkommen till en gigantisk grupputställning på Konstfack där alla avgångsstudenter visar sina verk utom masterprogrammet i konst som ställer ut på Färgfabriken.
Vernissage på Konstfack onsdagen den 15 maj, kl 12–18. Invigning kl 14 med rektor Anna Valtonen och curatorerna Dotdotdot.
På Färgfabriken öppnar utställningen den 16 maj, kl 13–19. Rektor inviger kl 16.
Öppettider måndag–fredag kl 12–18, lördag–söndag 12–16.
Mån-fre 12-18, Lör-sön 12-16

Anna Valtonens ord
I en tid av extrema samhällsförändringar med klimatkriser, ny teknik och politisk oro över hela världen, är konstens, hantverkets, designens och pedagogikens roll viktigare än någonsin.
Läs mer
Dotdotdots ord
Is, is this the way? I vår process letar vi efter gemensamma berättelser som spänner över ett brett spektrum av discipliner, och hittar kopplingar mellan individuella praktiker och projekt. Vi utgår från teori, innehåll och process för att hitta kollektiva perspektiv, idéer och intressen som vi sedan väver in i vår kuration.
Läs mer
Om den visuella identiteten
Vårutställningens grafiska koncept utforskar kopplingarna mellan vävning, korsstygnsbroderi och tidig internetpixelestetik. Med vävning som metafor för skolans roll som en plats för lärande och relationsskapande, ville formgivarna skapa något som kan ses som en kollektiv gobeläng som speglar alla de komplexa, sammanvävda relationerna inom Konstfack som institution.
Läs mer
Dokumentation
Bilder och film från byggarbetet av vårutställningen.
Läs mer