Andrea Langendorf (Hon/henne)
Sverige , f. 1993
+46 703598018
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Andrea Langendorf

Med bilder som språk
Andrea Langendorf
Instruktionsvideo 1 - att dreja

Vi har ett språk som vi kan ha gemensamt och det är det som är en sån fördel för oss, att vi kan uttrycka oss med bilder.

I svenska skolan idag är praktisk-estetiska ämnen, som innefattar bild, bland de första ämnen som nyanlända elever deltar i med sin ordinarie klass.* Eleverna kommer från olika länder och det är sällan någon svensktalande elev som delar språk med en av de nyanlända eleverna. Mitt arbete handlar om språk och skapande och att ha bildspråket som enda gemensamt språk. Det handlar om berättelser från högstadiet och bildlärares erfarenhet av arbete med inkludering.

*Pirjo Lahdenperä & Eva Sundgren, Skolans möte med nyanlända (Stockholm: Liber, 2016), s. 37.