Angelica Höglund
Sverige , f. 1994
+46 704185227
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Angelica Höglund

Låsta rum, öppna hyllor, öppet lärande eller låsta förutsättningar?
Angelica Höglund
From workshop

Materialens tillgänglighet i och kring bildsalen.

Jag minns att jag var så förväntansfull inför att få ha lektion i en riktig bildsal för första gången. Under mellanstadieåren hade min klass haft bildundervisning i vårt hemklassrum och äntligen skulle vi elever, tillsammans med vår mentor, få gå över skolgården till byggnaden där skolans bild- och slöjdsal låg. Tidigare hade jag bara blickat in genom dess fönster från skolgården för att se hur det såg ut, men framförallt: Vad kunde jag förnimma för material?

I mitt självständiga arbete har jag tagit del av fotografier från olika bildsalar runtom i Sverige. Detta för att kunna se likheter och skillnader mellan deras materialförvaring och -exponering. Bilderna har jag sedan bearbetat och tagit med till en workshop för andra lärarstudenter på Konstfack, där de har fått arbeta utifrån bilderna och diskutera frågor som: Hur påverkar materialets synlighet elevernas kreativa process? Vad och hur kommunicerar materialets förvaring till oss?