Zara Sedin (Hon/henne)
Sverige , f. 1986
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Zara Sedin

Ska vi göra nu?
Zara Sedin
From workshop

Som blivande bild- och designlärare vill jag undersöka hur jag i min undervisning kan möjliggöra samtal och arbete som fokuserar på barns upplevelser.
Hur skulle barn lösa designproblem som rör deras vardagsmiljö, när de får chans att konkretisera sina tankar och idéer?
Jag har hållit i workshoppar där en grupp barn har fått arbeta i en designprocess där de samtalat om, tecknat samt fotat av platser på skolgården för att lösa ett designproblem.