Axel Mannström (Han/honom)
Sverige , f. 1999
+46 706697949
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Axel Mannström

Vår Plats i Algoritmernas Rike
Axel Mannström
Post-it note from workshop

Inför algoritmen förblir du ständigt iakttagen. Den finner intresse i varje handling, såväl som vad du avstår ifrån. Den styr och filtrerar, presenterar det den tror att du vill se. Trots det stannar vi kvar, varför? Varför förblir du här? Vilken roll spelar vi i algoritmens värld?

Axel Mannström
Axel Mannström