Emma Nylander (Hon)
Sverige , f. 1996
+46 736383433
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Emma Nylander

Gatans bilder
Emma Nylander
The images of public spaces in Stockholm

I mitt examensarbete har jag arbetat med den offentliga, demokratiska platsen och de bilder vi möter där. Bilder jag intresserat mig för har primärt varit gatukonst, som muralmålningar, graffiti och klotter samt kommersiella bilder, med eller utan konstnärliga inslag.

Dessa bilder har utgjort utgångspunkten för samtal med ungdomar där vi diskuterade frågor som: Vems plats är det här egentligen? Vilka budskap får komma fram? Vilka röster hörs? Vem får bestämma hur våra platser ska se ut och hur vill vi att det bestämmandet ska se ut?

Gatukonsten bär på styrkan att handgripligen diskutera dessa frågor i realtid och som lärare vill jag utforska den potentialen vidare i mitt pedagogiska arbete.