Moa Ishizaki (Hon)
Sverige , f. 1997
+46 735241614
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Moa Ishizaki

Utan titel

Mitt examensarbete handlar om skolsegregation. Min erfarenhet från den verksamhetsförlagda utbildningen är att elevsammansättningen skiljer sig avsevärt mellan skolor och att de grupper vi möter på de estetiska programmen i gymnasiet är homogena avseende var i Stockholm de är uppväxta, samt bakgrund. Enligt Skolverkets statistik från 2023 har 14,7 procent av eleverna på det estetiska programmet utländsk bakgrund och 72,0 procent har föräldrar med eftergymnasial utbildning. Jämför detta med vård- och omsorgsprogrammet, där 46,9 procent har utländsk bakgrund och 38,3 procent har föräldrar med eftergymnasial utbildning, samt naturvetenskapsprogrammet, där 36,8 procent har utländsk bakgrund och 79,7 procent föräldrar med eftergymnasial utbildning. Siffrorna indikerar att skolsegregationen inte bara går att förstå som ett fenomen som återfinns på olika skolor utan lika väl som en företeelse på olika program.

Jag undersöker därför i mitt arbete varför elever i ett så kallat ”utsatt” område väljer, eller väljer bort, det estetiska programmet.

Som en del av examensarbetet kommer jag att hålla i ett bildpedagogiskt symposium tillsammans med Felicia Faller, Lisa Sandström och Andrea Langendorf. Med symposiet vill vi föra fram samtal om och skapa mötesplatser för bildpedagogik, kultur och politik. Vi vill, genom våra arbeten, få möjlighet att gå i dialog tillsammans med både institutionen och samhället.