Matilda Mignell
Sverige , f. 1994
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Matilda Mignell

Vad är fanart?

Examensarbetet jag arbetat med under våren fokuserar på uppfattningar om fanartskapande i relation till läraren och klassrummet och undersöker hur det får plats där. Valet att arbeta med fanart bottnar i min egen upplevelse av att vara ett fan, att vara i en fandom och att skapa fanart. Vad gör det med en? Vad händer då? Hur är det att dyrka en fiktiv karaktär?

I mitt gestaltande arbete vill jag undersöka likheter mellan religiös dyrkan och den dyrkan som finns i fandomkulturen.