Viktor Palm
Sverige , f. 1996
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Viktor Palm

Från mångfald till förståelse

Intresset för mellanförskap väcktes när jag blev inbjuden till att delta i ett konstnärligt projekt till 60:e Venedigbiennalen av Valeria Montti Colque som är huvudkonstnären för Chiles paviljong. Projektet är interkulturellt eftersom det är olika konstnärer inblandade med olika bakgrunder. Det konstnärliga projektet har en interkulturell idé och utformning. 

Detta ledde till att jag i mitt examensarbete valde att undersöka om och hur konstnärer och bildlärare jobbar interkulturellt. 

I en alltmer internationaliserad och globaliserad värld är ett interkulturellt förhållningssätt av yttersta vikt. Att förstå och respektera våra medmänniskors bakgrund och kulturella skillnader är avgörande för att skapa en inkluderande miljö både i skolan och samhället i stort. 

I denna konstfilm tar jag med dig med till Tornedalen, där det skapas starka kontraster mellan miljöer och karaktärer. Denna resa genom olika geografiska och kulturella landskap strävar efter en djupare förståelse för mellanförskap.

Genom den konstnärliga processen vill jag fånga känslan av att vara i limbo, fast mellan flera platser, där berättelser och erfarenheter vävs samman.