Henrietta Nutting
Sverige , f. 2000
+46 705085729
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Henrietta Nutting

Jag måste bygga en bönstjälk
Henrietta Nutting
Henrietta with process diary bug against green floral

JAG MÅSTE BYGGA EN BÖNSTJÄLK är en tecknad dokumentation av undersöknings- och skrivandeprocessen i mitt skriftliga examensarbete, och visas i form av en bok på ett tillhörande podium.

Det skriftliga examensarbetet i sin tur handlar om bildämnets plats i skolan, och vilken roll elevers olika handlag har haft i svensk bildundervisning. Kommer bildämnet att finnas kvar?

Henrietta Nutting
Process diary bug against purple