Pauline Madsen (Hon)
Sverige , f. 1991
+46 739017073
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Pauline Madsen

Do Re Mi Fa So La Ti

Betygssystemet och betygsskalan i Svenska skolan har förändrats flera gånger genom tiderna, utifrån olika syften. Trots det kvarstår problem, som att betyg till exempel inte blir likvärdiga, eller att elever känner sig stressade över att inte få tillräckligt bra betyg, samt att många blir underkända.

Som blivande bildlärare har jag många gånger ställt mig frågan: Vilket betygssystem är egentligen bäst? Är det etiskt att underkänna elever i en obligatorisk skola och kommer lärare någonsin ha möjlighet att tolka betygskriterier, centralt innehåll och mål i olika ämnen på exakt samma sätt, för att kunna sätta likvärdiga betyg?

När betygskriterierna blivit så tydliga att de enbart kan tolkas på ett sätt så kan alla vara med och bedöma och värdera. Ja, föräldrar kanske till och med kan bedöma sina egna barn.