Jonathan Stefansson
Sverige , f. 1983
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Jonathan Stefansson

Narrative in Squares, Bubbles and through the Gutter

Jag har studerat tecknade serier och detta mediums plats i bildundervisningen. Till min gestaltning har jag huvudsakligen använt återvunna material. Bland annat har jag gjort pratbubblor i återvunnen kartong. Du som åskådare får fylla i dessa pratbubblor.
Jag vill att detta verk skall få vara interaktivt.
Peace out!