Masterprogram

Rumslig gestaltning

Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Om Rumslig gestaltning

Att arbeta inom området rumslig gestaltning innebär både att utnyttja befintlig kunskap för att identifiera och svara på samhälleliga behov och samtidigt tänja på gränser, utmana befintliga strukturer och generera ny kunskap. Detta kräver en balans mellan uppskattningen av historisk kunskap och upprätthållandet av öppenhet och nyfikenhet. Årets examensarbeten från Rumslig gestaltning visar ett starkt intresse för sociala och materiella historier och fördjupar sig i ett brett spektrum av skalor och fenomen.

Stora delar av verken utgår från specifika platser och byggnader. En termisk kraftstation blir en allmän trädgård, en modernistisk teater får nytt liv genom lokalt hantverk och en industriell ruin öppnas för mänskliga och icke-mänskliga besökare. Vi ser ett starkt engagemang i den offentliga interiören och dess atmosfärer och studenterna utformar vardagliga utrymmen i gallerior, gynekologiska mottagningar, restauranger och rum för vila på nya sätt. Det urbana landskapet är en plats för interventioner. Ett centralt torg i Belgrad återskapas genom designaktivism, en mörk gångtunnel i södra Stockholm blir en plats för undersökning av vatten, reflektioner och tid, skräp från rivningsplatser återkontextualiseras till rumsliga element. Genom iterativa processer utmanar studenterna normerna för att äta, designar tvärkulturella mötesplatser och utforskar närvaron av anti-tid i vardagliga föremål. Hantverk är ofta en inneboende del av arbetet och studenterna anammar allt från traditionella japanska lacktekniker, till snickerikonst i trästolar och utforskande av kilen som designverktyg.

I hela klassen finns det ett intresse för samspelet mellan kroppar, materialiteter och miljöer, som visar hur utvecklingen av vår byggda miljö formar våra nuvarande upplevelser och lyfter fram strategier inom rumslig design som ger löftet att förändra våra framtida rum.

Tor Lindstrand
Ansvarig för masterprogrammet Rumslig gestaltning

Einar Rodhe
Lektor, inredningsarkitektur och möbeldesign