Alexandra Friberg
Sverige , f. 1991
+46 732137031
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Alexandra Friberg

Sensory Space
Alexandra Friberg
Curved wall

I det här projektet har jag utforskat sätt att hantera stress och utmattning i dagens samhälle och försökt få en större förståelse för hur inredningsarkitektur och design kan främja vila och återhämtning.

Vårt samhälle tenderar att värdera produktivitet och långa arbetsdagar, där paus och vila kan ses som ett svaghetstecken snarare än som en nödvändighet för välmående. Min idé är att integrera vila som en naturlig del av en arbetsplats genom att göra vilrummet mer attraktivt, inbjudande och lättillgängligt.

Forskning visar att vistelser i naturen har hälsofördelar och minskar stress. Jag har utforskat hur man kan fånga naturens uttryck i olika material, färger, texturer och mönster. Tanken är att de kan fånga ens uppmärksamhet och genom association väcka fantasi och känslor och ge en förnimmelse av att vara någon annanstans. Upplevelsen kan förstärkas genom att olika sinnen triggas och får en att vilja interagera med objekten i rummet. I möbler och rumsliga element har jag utforskat atmosfäriska kvaliteter (snarare än funktionella) med olika nivåer av upptäckande och överraskning i dem.

Alexandra Friberg
Spatial context
Alexandra Friberg
Veneer lamp