Fredrik Sahlström
Sverige , f. 1992
+46 704189233
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Fredrik Sahlström

Lucky Strike
Fredrik Sahlström

Jag har fördjupat mig i träbearbetning och ägnat mig särskilt åt konsten att klyva trä. Genom att omfamna filosofin att arbeta längs fibrerna istället för emot dem, har jag låtit träets inneboende egenskaper leda mig genom processen. I klyvningen av industriellt bearbetat trä vet jag aldrig vad jag kan förvänta mig. I klyvningen sker en förvandling från en slät perfekt yta till något okontrollerat och oväntat.

Handlingen att klyva trä har avslöjat komplexa mönster och ytor som finns inneboende i materialet när det bryts isär under spänningarna i sin egen uppbyggnad. Detta har gjort mig till en aktiv lyssnare i en kontinuerlig dialog med materialet, växlande mellan kontroll och överlämnande.

Fredrik Sahlström
Fredrik Sahlström