Ebba Cajsa Pielage (Hon)
Sverige , f. 1996
+46 723957432
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Ebba Cajsa Pielage

Constructed Banquet
Ebba Cajsa Pielage

Genom att monumentalisera stadierna av en måltid; dess förberedelse, konsumtion och rester, utforskar jag hur (re)konstruktion och rumslig ordning kan spegla konstruerade idéer och ingrodda beteenden.

Jag ser tillbaka på måltidens historia. Traditioner, ritualer och seder. Genom tolkningar formar jag verktyg som talar ett kroppsspråk. Jag vill iscensätta en alternativ sanning genom överdrifter och avvikelser från det förväntade, där artefakter och nya sammanhang väcker reflektion.

Ebba Cajsa Pielage
Ebba Cajsa Pielage