Chi Jung Lu
Taiwan , f. 1991
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Chi Jung Lu

Krusningar: Samspelet mellan ytor och perception
Chi Jung Lu
Exploration site - Konstfack

Examensarbetet utforskar reflektioner inom relationen mellan ytor, rörelser och rum som utvecklas över tid. För mig fångar reflektionen omgivningarna och förändras i takt med ens rörelse i nutiden. Ljus och materialytor skapar djup som gör att man kan navigera i rummet genom perceptiva upplevelser.

I mitt verk har jag observerat pölar som försvinner och återkommer och som förändrar hur människor rör sig genom rummet. Tiden kan också mätas i takt med att pölarna fylls och torkar ut, en gradvis utveckling över tid och årstider. Jag använder reflekterande ytor som finns i pölar för att skapa upplevelselager och synliggöra subtila ändringar i vardagliga miljöer och inom oss själva.

Jag har jobbat med reflektionsfenomenet i två testmiljöer: i den vardagliga kontexten i tunneln vid Telefonplan och i Konstfacks kontrollerade miljö där utställningen äger rum, för en distinkt manifestering av reflektionerna.

Concept of Ripples
Photo: Robin Thunholm
Exploration site - Tunnel at Telefonplan
Photo: Robin Thunholm