Emma Vo Gårdh
Sverige , f. 1990
+46 761656467
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Emma Vo Gårdh

Gynovation
Emma Vo Gårdh
Waiting room

Det här projektet utmanar traditionell design av inredning på gynekologiska mottagningar och mynnar ut i ett nytt och innovativt inredningskoncept. Med hjälp av färg, material och form förbättrar detta interiöra koncept den övergripande upplevelsen för patienterna genom att förändra deras syn på vårdmiljöer, vilket i slutändan förbättrar deras välbefinnande och komfort under gynekologiska besök.

För att exemplifiera en annorlunda, mer välkomnande och trygg miljö, har mina experiment involverat användandet av färg, material och form, såväl som specialdesignade stolar för väntrum och vårdrum, respektive. Vidare har jag undersökt vilka föremål man skulle kunna använda för att distrahera patienten och ge henne en mer positiv upplevelse.

Med hjälp av dessa olika designelement skapar konceptet en hälsofrämjande upplevelse som säkerställer en trygg, trevlig och välkomnande miljö för både patienter och personal.

Emma Vo Gårdh
Examination room
Emma Vo Gårdh
Purpose-designed furniture