Irena Milovic (Hon/henne)
Serbien och Montenegro , f. 1998
+46 703111707
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Irena Milovic

Time Cycling: Public space as a wheel for socio-ecological change
Irena Milovic
Konstfack Degree Exhibition

Time Cycling är en omfattande utforskning av samspelet mellan arkitektur, media och samhällspåverkan i ett sammanhang där det sker en systematisk förändring av samhället. Målen med detta examensarbete är att undersöka arkitekturens roll inom utbildning, att aktivera samhället samt att störa etablerade cykler genom att skapa utrymmen för dialog.

Genom konceptet slow design, särskilt principen om komprimerat avfall, syftar projektet till att utforska potentialen att använda temporära strukturer för att lagra icke naturligt avfall. Denna process, kallad Time Cycling, innebär att material tas ur en återvinningsprocess för att utnyttjas som byggmaterial under en begränsad tid och sedan återförs till återvinningsprocessen. Detta förlänger deras livslängd och minskar deponierna.

Projektets titel anspelar också på informationsflödet i samhället och belyser loopen av kulturellt utanförskap, censur och aggression som är inneboende i mediepåverkan och politisk förtryck, inte minst i mitt hemland Serbien. Konstruktionen av en paviljong med tidningar tjänar både som en praktisk demonstration av hållbara byggtekniker och en symbolisk representation av demokratiska värden. Genom att engagera allmänheten i byggprocessen strävar projektet efter att främja ett ansvarsfullt förhållningssätt, uppmuntra lokal handling, underlätta informella diskussioner och främja kunskapsöverföring inom samhället.

Irena Milovic
Newspaper roll