Parisa Barani (Hon/henne)
Sverige , f. 1993
+45 765627660
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Parisa Barani

Interlace
Parisa Barani
A dialogue between two time points, two cultures, two homes.

Tvärkulturell dialog i det offentliga rummet

Den offentliga atmosfären, som definierar den kollektiva stämningen och den sensoriska upplevelsen i delade utrymmen, formar individers uppfattningar och interaktioner på djupet. En positiv atmosfär främjar en känsla av tillhörighet, uppmuntrar till social sammanhållning och till välbefinnande. Mitt examensarbete strävar efter att berika den offentliga atmosfären på Ljusterö i Stockholms skärgård genom att blanda element från min egen bakgrund inom persisk arkitekturestetik med den svenska kulturella kontexten för att sudda ut gränserna mellan dem i ett offentligt rum och skapa inkluderande miljöer som tilltalar de boende på ön.

Med utgångspunkt i arkitektoniska stilar, kulturell estetik och social dynamik, strävar jag efter att överskrida gränser och främja kontakter på dessa platser. Genom att curatera en miljö som inspirerar till enighet och samarbete, försöker jag underlätta meningsfulla interaktioner mellan individer från olika bakgrunder, främja en känsla av gemenskap och gemensam identitet i en offentlig miljö.

Idag är våra samhällen mer mångfaldiga och mångkulturella än någonsin tidigare. När vi reser och flyttar till olika länder tar vi med oss våra bakgrunder och livserfarenheter samtidigt som vi anpassar oss till nya unika kulturer och samhällen. Även inom vår egen kulturella uppväxt finns det en mängd olika perspektiv och bakgrunder. Med tiden blir gränser och normer i samhället alltmer flytande. Det är viktigt att inse att våra likheter vida uppväger våra skillnader. Det är avgörande att överväga hur olika trosuppfattningar och personligheter kan samexistera harmoniskt i samhället och hur detta påverkar offentliga utrymmen.

Parisa Barani
Architectural Proposal for a Public Sauna on Ljusterö Island in the Stockholm Archipelago.
Experience the Tranquility of Ljusterö Island: A Glimpse of Nature and Our Public Sauna Design