Sandra Engardt (Hon/henne)
Sverige , f. 1998
+46 707590269
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Sandra Engardt

Gurra
Sandra Engardt
Shapes and shadows Gustavsbergsteatern

Gurra är ett förslag framtaget för att utveckla Gustavsbergsteaterns identitet och öka uppskattningen för det lokala. I mitt sökande för att förstå och utveckla teatern har jag även fördjupat min egen upplevelse av platsen. Jag har fått ta del av konversationer, minnen och fotografier av vad platsen varit och utforskat dess identitet genom material. Gustavsberg är i en tid av förändring: nya bostäder, skolor och ett kulturcentrum innebär en möjlighet för teatern att omdefiniera sig själv och sina användningsområden. Foajén och entrén har gjorts om för att framhäva byggnadens kulturhistoriska vikt samt utveckla dess nuvarande och framtida roll i Gustavsberg. Resultatet är en plats som utvecklas genom användning och därmed uppmuntrar till aktivitet och förändring.

Sandra Engardt
View towards staircase
Sandra Engardt
View from the outside