Max Lundgren
Sverige , f. 1994
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Max Lundgren

Rester av det förträngda
Max Lundgren

Spolia syftar till att återanvända befintliga arkitektoniska eller skulpturala element i nya sammanhang och strukturer. Romarna använde spolia i sina konstruktioner eftersom denna praktik var ett sätt att visa makt, återanvända värdefulla material och ofta att koppla den nya strukturen till äran och betydelsen av det förflutna.

I mitt projekt har jag arbetat med att återanvända spolierade fragment som samlats in från byggnader som för närvarande rivs i Stockholm. Mitt projekt syftar till att demonstrera en metod och praktik för att bevara dessa arkitektoniska fragment. Att skapa en sak av en annan, är för mig en hyllning till ärlig anpassning. Det är en rättvis utgångspunkt, till skillnad från det omöjliga försöket att skapa någon-ting av ingen-ting. Dessa typer av objekt, material och fragment är av betydelse och förtjänar att inkluderas i berikandet av kulturhistorien, eftersom det rivna också är en del av vårt arv.

Max Lundgren
Max Lundgren
Max Lundgren