Julia Sthillert (Hon)
Sverige , f. 1995
+46 702006526
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Julia Sthillert

Urushi under ytan
Julia Sthillert
Gråsuggan Chair

Detta examensarbete tar sin form i ett praktiskt utforskande av urushi, en japansk hantverkstradition och ett naturmaterial.

Inspirerad av tiden vi lever i, en tid av förändring och nya värderingar, har jag i dialog med hantverksmetoden urushi skapat olika objekt. Projektet utforskar möjligheten att ge liv och själ åt nya föremål, där processen förutsätter ett sorts relationsbyggande. Projektet berör hållbarhet genom att objekten är reparerbara. Med naturmaterialet urushi förhöjs föremålens värde och de hävdar sin rätt till existens.

Vatten, värme, luft och jord är de elementära krafter urushilackens metoder bygger på. Det är en dragkamp av viljor där kompromiss är en förutsättning. Projektet är en reflektion kring urushi som värdeskapande medium och hur kunskap kan hjälpa oss att reflektera. Urushins processer kretsar kring essensen av ett objekt när den granskas under ytan.

Resultatet av arbetet visas i form av en mikrointeriör som utgörs av en serie objekt som lyfter fram den kreativa processen.

Julia Sthillert
Gråsuggan Chair
Widden within Urushi