Nils Ahrenberg (Han)
Tyskland , f. 1995
+46 707563948
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Nils Ahrenberg

Man-made Forest
Nils Ahrenberg
Installation overview

Vi människor har format skogen för att passa våra behov genom historien. Att ta itu med nuvarande utmaningar som avskogning och skogssjukdomar kräver ett paradigmskifte i hur vi värderar trä.
Detta projekt bidrar till akademisk diskurs genom konstnärlig forskning och förespråkar en holistisk förståelse av trä; detta börjar med att titta på kopplingen mellan industri och skogsekosystem, och inte bara se trä som en materiell vara.

Centralt för detta arbete är en fördjupad studie av trä och dess inneboende egenskaper. Genom att fördjupa mig i hantverkets rötter bevarar och utvecklar jag, genom projektet, djup kunskap om möbeltillverkning.
I takt med att samhället blir allt mer beroende av trä kommer vårt förhållande till skogen i allt högre grad att påverka dess form. Samtidigt som vi designar våra livsmiljöer, formar vi också skogen.

Nils Ahrenberg
Experiments, table, chairs
Nils Ahrenberg
Experiments, shelf