Mattias Karlsson (Han)
Sverige , f. 1979
+46 705498460
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Mattias Karlsson

Långe Jan: en ny typ av koloniträdgård i Kärrtorp
Mattias Karlsson
Sectional concept collage displaying the functions of the building.

Experiment i hur man omprogrammerar en befintlig byggnad och skapar en relevant mötesplats med lokal anknytning. Koloniträdgårdsrörelsen kom till Sverige via Danmark och Tyskland under slutet av 1800-talet. Syftet var att ge arbetarna bättre livskvalitet och en plats att odla mat. Med tiden har detta förändrats, men koloniträdgårdsrörelsen är fortfarande stark. Strävan efter att bli självförsörjande och att organisera hållbar produktion och konsumtion av mat är viktig på ett socialt, politiskt och ekonomiskt plan – både på lokal och nationell nivå.

Genom omprogrammering av en nedlagd fjärrvärmestation, tvätteri och parkeringshus har jag har skapat ett rumsligt koncept för en ny typ av koloniträdgård. Programmet omfattar halvoffentliga och privata växthus, samlingslokaler, restaurang och beredningsrum för mat. Platsen fungerar även som lokal grönsaksleverantör till medlemmar och kunder och blir samtidigt en resurs för kunskap om lokal småskalig trädgårdsskötsel och livsmedelsproduktion.

Mattias Karlsson
Concept rendering of one of the allotments on floor 1.
Mattias Karlsson
Scaled down, 1:1 conceptmodel of the functions of the building.