Kandidatprogram

Inredningsarkitektur och möbeldesign

Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Om Inredningsarkitektur och möbeldesign

I årets examensutställning visar studenterna på kandidatprogrammet Inredningsarkitektur och möbeldesign examensarbeten relaterade till det befintliga byggnadsbeståndet och en hållbar gestaltning av såväl interiörer som rumsliga objekt. Genom studier av materialflöden, hantverksmässighet i återbruk, omprogrammering och omläsningar av rum och detaljer utforskas nya möjligheter att verka som inredningsarkitekt och möbelformgivare i en tid då både teknik och klimat är i accelererande förändring. Den egna arbetsprocessen närstuderas och viljan att förstå och utmana sitt eget förhållande till form skapar nya verktyg och processer där den egna livserfarenheten har en uttalad roll. I flera examensarbeten utforskar studenterna möjligheter i gemensamma rum, platser som vänder sig utåt i en generös rörelse och bjuder in till att mötas, dela och lära av varandra. Rum för lärande och delning kan aktivera ett rivningshotat område och gestaltningen av föremål uppmärksammar sina användare på hur de tar hand om materiella resurser. Med både omsorg och kritisk blick närmar sig studenterna sina ämnen och genom att utmana tekniker, regelverk och gränser föreslår de nya vägar inom inredningsarkitektur och möbeldesign.

Rebecca Ahlstedt och Bo Pilo
Lektorer i inredningsarkitektur och möbeldesign