Signe Wiman Westberg (Hon)
Sverige , f. 1996
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Signe Wiman Westberg

Axla Axelsberg C
Signe Wiman Westberg
Photo: Gustav Karlsson Frost

På den rödkaklade centrumbyggnadens tak lyser stora vita versaler som berättar var vi är: AXELSBERG CENTRUM – ett förortscentrum längs med Stockholms tunnelbanelinje, uppfört i miljonprogrammets tidsanda. Centrumet består av ett torg, nedsänkt mellan två lägre centrumbyggnader, och den upphöjda Selmedalsvägen. Volymerna skapar naturliga läktare, varifrån man kan betrakta vardagslivets olika tempon på torget. Människor passerar målmedvetet eller stannar till, men det finns ingen given anledning att uppehålla sig där under en längre tid.
Jag undersöker vad platsen skulle kunna bli genom att dels återupptäcka vad platsen en gång varit, dels genom att se till samtida behov av gemensamma uterum.

Med torgets befintliga egenskaper som utgångspunkt gör jag interventioner som framhäver platsen och framkallar livlighet.

Signe Wiman Westberg
Photo: Gustav Karlsson Frost
Signe Wiman Westberg
Photo: Gustav Karlsson Frost