Wendy K. Skogstad (Hon/henne)
Libanon , f. 1994
+46 735772576
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Wendy K. Skogstad

Det finns en plats: Evigt sökande
Wendy K. Skogstad

Jag är född och uppvuxen i Libanon, men flyttade till Sverige för nio år sedan. Som en del av mitt examensarbete har jag bestämt mig för att utforska mitt kulturarv och andra influenser från min uppväxt – för att förstå mitt konstnärliga uttryck, och försöka definiera min konstnärliga identitet. Avsikten är att berätta min historia genom inredningsarkitektur och möbeldesign, genom att gestalta de influenser, minnen och känslor som haft stor inverkan på min identitet och mitt formspråk. Förhoppningen är att mitt projekt artikulerar känslor knutna till identitetsövergång, immigration, förändring och en längtan efter att höra till.

Wendy K. Skogstad
The process of making "There is a place/Forever seeking"
Song: Return to Versailles, by Joshua Kyan Aalampou