Sara Brant-Lundin Westergren (Hon/henne)
Sverige , f. 1989
+46 709512371
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Sara Brant-Lundin Westergren

Stötta: möbeldesign för social interaktion och biofilisk effekt
Sara Brant-Lundin Westergren

Av jord är vi komna, jord ska vi åter bli. Mellan dessa båda stadier av vår existens strävar jag efter att skapa design som går bortom normen vid formgivning av rum och interiör.
Vi har vårt ursprung i naturen och lever i symbios med den, men våra moderna livsstilar har kopplat bort oss från naturen, i synnerhet i tätbebyggda områden. Mitt examensprojekt utgår ifrån begreppet biofili – insikten om att vi mår bäst när vi känner oss sammanlänkade med naturen.

Då en central del av projektet har varit att undersöka gränsen mellan inne och ute, så har begreppet jordning varit en bärande del av formsökandet, för att sudda ut gränsen mellan de två. Jordning innebär direktkontakt med jordens elektronfält, vilket har en vetenskapligt bevisad antioxidantisk och antiinflammatorisk effekt på kroppen. Jag har studerat specifika exempel och referenser från Gunnar Asplunds arbete, som harmoniserar med principer inom neurodesign och biofilisk design. Platsen där jag placerar mitt förslag är en del av hans ritningar för lokaler och parkmiljöer runt Stockholms stadsbibliotek.

I designförslaget ”Stötta” har jag materialiserat mina idéer och studier i en bänk, som genom sin form, funktion och placering kan öppna upp samtal om stödjande design, och bidra till att skapa förutsättningar för en hållbar framtid i våra inomhusmiljöer. Genom att integrera mina idéer och studier i bänkens utformning, strävar jag efter att ge besökarna på platsen bättre förutsättningar för välbefinnande. Mitt förslag inkluderar att lokalen övergår från att vara en snabbmatsrestaurang till att bli en integrerad del av bibliotekets faciliteter, och därmed bli ett offentligt rum tillgängligt för allmänheten.