Emma Walter (Hon/henne)
Sverige , f. 1997
+46 767676655
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Emma Walter

Rum i översättning
Emma Walter

Hur kan framväxande verktyg för rumslig dokumentation vara genererande i gestaltningsprocesserna inom inredningsarkitektur och möbeldesign? Hur kan vi ifrågasätta och utmana privata rum och dess arkitektur genom dessa digitala verktyg?

Rum i översättning utforskar digitala punktmoln och laserskanning av interiörer. Verktyget används för rumslig uppmätning och dokumentation inom fältet arkitektur. Detta projekt utforskar däremot skannerns upplevelse av rum och hur den inhämtade informationen kan inspirera designprocessen. Den skannade datan från ett bostadshus är bearbetad genom skannern och digitala manipulationer. Denna utforskning ifrågasätter lekfullt formen och idén om hemmet, genom digitala översättningar samt de generativa möjligheterna med ny teknik inom fältet.

Emma Walter
Emma Walter
Emma Walter
Emma Walter
Emma Walter
Emma Walter
Emma Walter