Sonja Wingborg
Sverige , f. 1998
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Sonja Wingborg

Färgen, Formen och Folket på Årsta Torg

1953 invigdes Årsta Torg. Torget ritades av arkitektbröderna Ahlsén, och var typiskt för sin tids arkitektoniska idéer. Det är än idag ett levande exempel på grannskapsenheter, ett koncept inom stadsplanering som betonar social gemenskap och kollektivism. Grannskapsenheter skapar en miljö där människor kan bo, arbeta och leva integrerat med varandra, vilket främjar social gemenskap och kollektivt välbefinnande.

Torget med sina dekorativt målade fasader är en omtalad plats som väcker både kritik och beundran. Mitt på torget står ett hus vars bottenvåning ursprungligen formgavs för att inhysa butikslokaler. Med stora fönster på samtliga fyra fasader skapades öppenhet och insyn för verksamheterna i lokalen. Idag används lokalen som ett gym och fönstren är täckta med plastfilm för att minska insynen.

Genom en noggrann analys av torgets färgpalett, formspråk och den sociala dynamiken har jag utformat ett nytt koncept för lokalen som utnyttjar fönstrens potential. Mitt förslag inkluderar äggoljetempera som metod för att återskapa färgskalan jag upplever i Årsta. Samtidigt vill jag bevara och återuppliva platsens autentiska atmosfär och karaktär.