Marius Kayser
Tyskland , f. 1999
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Marius Kayser

Spår av liv
Marius Kayser
Slussen and its barriers

Offentliga utrymmen under uppbyggnad förbises ofta. De betraktas bara som övergångszoner. Trots det finns det en inneboende skönhet i dessa föränderliga landskap. De förkroppsligar löftet om förvandling, ett bevis på vår kollektiva strävan efter framsteg och förbättringar. Råheten i dessa utrymmen, med sina exponerade och dolda strukturer, erbjuder en unik estetik som är både autentisk och fängslande. De ger en inblick i den komplicerade skapandeprocessen, vilket får oss att uppskatta resan mot den färdiga produkten.

Jag tror att dessa utrymmen, trots deras tillfälliga natur, kan utforskas och utnyttjas i deras nuvarande tillstånd. Tillfälliga installationer, popup-event eller urbana interventioner kan aktivera dessa utrymmen och främja samhällsengagemang och interaktion. Målet med mitt examensarbete är att omfamna skönheten i transformationen och utforska potentialen hos dessa utrymmen under uppbyggnad.