David Ivarsson (Han)
Sverige , f. 1996
+46 707605669
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

David Ivarsson

Marknadsbostaden
David Ivarsson

Om arkitekturen är en spegling av vår samtid, då måste bostaden vara en spegling av vårt sätt att leva. Är det då arkitekten som bestämmer hur vi lever, eller är det hur vi lever som bestämmer hur arkitekten ritar? Tyvärr är det varken den boende eller arkitekten som styr detta, det är marknaden – och marknaden är inte tvingad till att producera bra bostäder, utan bra siffror.

Baserat på studier av tid, uttalanden från dagens politiker och historiska referenser kan jag på ett kritiskt sätt skapa en bostadsmodell anpassad för befintliga byggnader, som har ett annat ursprungligt syfte än bostad. I mitt arbete tar jag mig an SKF:s fabrik i Gamlestaden, Göteborg. Genom bevarandet kan vi upprätthålla det kulturhistoriska värdet och samtidigt arbeta för klimatmålen och mot gentrifiering, samt den pågående rivningshysterin som endast gagnar marknaden.

Det är dags att rationalisera bostaden efter dagens behov. Marknadens bostadsmodell är utdaterad och uppfyller endast marknadens behov. Bostaden är en rättighet, och en rättighet är inte en handelsvara.

David Ivarsson
David Ivarsson