Nils Askhagen (Han/honom)
Sverige , f. 1997
+46 706709455
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Nils Askhagen

Regelverk
Nils Askhagen

Mitt examensprojekt handlar om att tillverka möbler av återbrukat material för massproduktion.
Återbruksdesign sker idag i begränsad omfattning, då materialet som återbrukas sällan finns i större kvantiteter. Detta kan leda till höga produktionskostnader då det ofta behövs en ny design, beroende på tillgängligt material. Eftersom begränsningarna är stora i hur material kan och bör modifieras, sker ofta en formkompromiss. Möblerna får i många fall en experimentell design, som inte når en bred konsumentgrupp.

Byggbranschen står för en stor del av samhällets totala avfall – mängder av träreglar demonteras vid rivningsarbeten. Tyvärr eldas de flesta upp, i syfte att utvinna energi. Enligt EU:s direktiv bör detta endast göras med material som inte går att återvinna. Hade en möbelproducent haft tillgång till använda träreglar, hade de haft ett stadigt inflöde av material som alltså kan omvandlas till möbler och annan inredning.

Utöver detta finns starka incitament att inte jobba med svenskt trä. Naturskyddsföreningen skriver på deras hemsida att virkesvolymen ökat de senaste hundra åren och att skogens biologiska mångfald i takt med detta minskat drastiskt. Projektet Regelverk vill visa på möjligheterna att designa och tillverka möbler i trä, utan att ett enda träd behöver fällas.
Med utgångspunkt i regelns standarddimensioner, 45 x 70 mm, har jag formgivit möbler av 100% återbrukat material som ska kunna massproduceras. Samtidigt ska de vara estetiskt tilltalande, för att göra dem tillgängliga för en bred konsumentgrupp. Välkomna till projektet Regelverk.

Tack till Rivners AB och Lisa Tan.

Nils Askhagen
Nils Askhagen