Jorid Ljungberg (Hon/henne)
Sverige , f. 1995
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Jorid Ljungberg

Urban skogspåminnelse:

en gestaltning mellan skog och betong för att påminna individen om naturens betydelse

Jorid Ljungberg

Inom mig finns en längtan. En längtan till en plats med många minnen, som gjort avtryck i vem jag är. Platsen är den lilla byn Ragvaldstjärn som ligger djupt belägen i de värmländska skogarna. Där finner jag en känsla av trygghet omsluten av höga granar och den mjuka mossan. En plats som jag alltid kommer att bära med mig.

Bland höghus och betong bor jag idag, vilket är en tydlig kontrast till den trygga stillheten. Det har fått mig att inse hur omgivningen formar våra liv.

I mitt arbete gestaltar jag mina minnen för att kunna återskapa känslan av min barndomsskog i stadens brus. Jag vill utforska Ragvaldstjärns formspråk, barkens textur och skogens skiftande nyanser av ljus för att kunna formge en rumslighet där betraktaren kan förstå och identifiera sig med min längtan.

Jorid Ljungberg
Jorid Ljungberg