Clara Möller
Sverige , f. 1996
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Clara Möller

Smedjan: den samtida gallerian
Clara Möller

Gallerian i Eskilstuna centrum genomgår förändringar i linje med den omvandlingsresa som dagens centrumhandel står inför. Måste en galleria vara ägnad åt konsumtion? Liksom många städer är Eskilstuna drabbat av handelsförändringen, vilket lämnar stadskärnan ödslig, med igenbommade lokaler.

Utanför Eskilstuna drivs Retuna, som arbetar med upcycling och återbruk av saker som slängs på den intilliggande återvinningscentralen. Här råder platsbrist, då det ständigt fylls på med spillmaterial från byggbranschen. Hit åker Eskilstunabor både för att slänga skräp och för att handla begagnade varor.

Smedjan är ett programförslag där delar av Retunas verksamhet etableras i gallerian. Projektet syftar till att aktivera Eskilstunas stadskärna och återuppliva gallerian, genom att prioritera social hållbarhet framför handel. Här hålls workshops i en miljö där material från återvinningscentralen används både i utformningen av lokalen, och som huvudmaterial för workshops. Smedjan är en mötesplats för gemensamt skapande, som bidrar till en livligare galleria för Eskilstunaborna.