Truls Goldschmidt (Han)
Sverige , f. 1996
+46 768325196
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Truls Goldschmidt

Hemlängtan för morgondagen: boende för framtiden, baserat på dåtidens innovationer
Truls Goldschmidt

Projektets fokus: En transformation av en tidigare kontorsbyggnad till moderna bostäder. Inspirerat av den kooperativa bostadsföreningen HSB:s hundraåriga historia och dess innovationer, under direktörens och arkitektens Sven Wallanders verksamma tid. Fastigheten som tidigare agerat huvudkontor åt HSB, har stor historisk betydelse för föreningen och ritades av arkitekten 1939. Projektet syftar till att hedra Wallanders engagemang och innovationer med experimentellt boende, samtidigt som det möter dagens bostadsbehov. Detta genom att studera Wallanders historia och arkitektur, moderna funktionalistiska ideologier samt gestaltningar av nutida arkitekter. Målsättningen är att skapa en modern tolkning som reflekterar både historisk och nutida estetik, som förenar tradition och innovation för att skapa en framtidssträvande boendemiljö.

Truls Goldschmidt
Truls Goldschmidt