Majken Graham (Hon/henne)
Sverige , f. 1999
+46 723171477
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Majken Graham

Saving Tegelbruket 4
Majken Graham

När S:t Eriks ögonsjukhus flyttade från sina lokaler på Kungsholmen 2020, lämnade de efter sig en stor, femtioårig huskropp i vitt tegel med bruna plåtdetaljer. Nu planeras detta 1970-talshus, liksom många andra senmodernistiska byggnader, att rivas. Parallellt med att vi river funktionsdugliga hus, knackar klimatkrisen på dörren. I dagsläget står Sveriges byggindustri för 40% av allt avfall. Ekvationen går inte ihop – vi måste lära oss att återbruka det redan byggda och förstå värdet även i dessa, kanske ofta missförstådda, hus.

Som ett motförslag på den planerade rivningen av S:t Eriks ögonsjukhus presenterar jag i mitt examensprojekt, Saving Tegelbruket 4, en transformation av sjukhusets gamla lokaler. Projektet fokuserar på husets entré, som blir en gemensam yta för de olika verksamheterna som huserar i byggnaden, liksom för förbipasserande.

I interiören vill jag uppmärksamma de arkitektoniska kvalitéer och detaljer byggnaden besitter, men som lätt går obemärkt förbi. Genom att låta dem och områdets historiska kontext ta plats och bli en del av interiören, är min önskan att besökare kanske kan se den vita tegelbyggnaden med bruna plåtdetaljer med nya ögon.

Majken Graham
Majken Graham