Callum Miller
Storbritannien , f. 2004
+44 7730678837
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Callum Miller

Access-Cycle
Callum Miller

Mitt examensarbete är ett tvärvetenskapligt designförslag som fokuserar på att skapa insatser som svarar på klimatkris, stadsförtätning och folkhälsa. Dessa frågor hanteras genom implementering av cykelinfrastruktur, omfördelning av gatans utrymme och genom att göra det lättare att börja cykla.

Examensarbetet behandlar frågan ur tre vinklar: systemdesign, stadsarkitektur och produktdesign. När man designar med hänsyn till viktiga aspekter från vart och ett av dessa områden träder en mer sammanhållen bild av hur en bilfri stad kan se ut fram. Dessutom skapas en bred förståelse för hur livet i den här staden skulle förändras.

Materialet som representerar examensarbetet kommer från flera olika områden: från detaljer och teknik för cykeldesign, till konceptualisering av stadsomfattande stadsplanering och skapande av nya utrymmen för människor och deras cyklar.

Jag tror att vi alla måste göra förändringar och göra dem tillsammans för att bekämpa klimatkrisen.

Callum Miller
Callum Miller