Magdalena Jonsson
Sverige , f. 1992
+46 703800643
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Magdalena Jonsson

Murjeks vardagsrum
Magdalena Jonsson

Murjek – den lilla slumrande, byn långt in i Norrbottens skogar. Här är det öronbedövande tyst – Tills tåget anländer.

Stationshuset är ett av byns viktigaste offentliga rum. För resenärerna är det som att kliva in i Murjeks vardagsrum. Intimt. Personligt. För invånarna i Murjek är det en plats att handla mat, hämta posten och att mötas.  Stationshuset är aktivt och välkomnande, tack vare de eldsjälar som drivit matbutiken i stationshuset sedan 1960-talet.

– Idag är framtiden för stationsbyggnaden oviss och under förhandling.

Murjeks vardagsrum – är en hyllning till den lilla, stolta byn i Norrbotten och de eldsjälar som verkar här. Mitt examensarbete undersöker hur interiören kan lyfta konkreta såväl som abstrakta kvalitéer på en befintlig plats – Murjeks stationshus. Med användarcentrerade metoder lär jag känna platsen och dess historia och presenterar ett interiört förslag. Med inredningsarkitektens verktyg tar jag med Murjek station till nya rum, argumenterar för dess fortlevnad och uppmuntrar till samtal.
Nästa station – Murjek!

Magdalena Jonsson