Kandidatprogram

Konst

Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Om Konst

Att ge sig i kast med att göra konst är att vara sin egen uppdragsgivare. Det är en svår uppgift att ge sig själv. För hur kan du vara säker på att det är dig själv du beställer ditt värv av? Det är en existentiell fråga som inte är lätt att svara på men som ända verkar på oss som en gravitationspunkt, likt ett svart hål som ständigt är dolt för oss. Samhället är organiserat utifrån från roller som står i relation till varandra. Kund, klient, uppdragsgivare, beställare kan sägas vara positioner som har direkt relation till varandra där uppgiften har en utstakad riktning. Här finns ett tydligt mål. Men för den som är ute i eget ärende står inför en resa mot ett okänt mål. Konstverket har en direkt relation till den process där gränsen mellan det medvetna och omedvetna utforskas. Det är en verksamhet som är svår att mäta, jämföras och värderas då konsten tillhör sinnenas och känslornas värld. Trots att det inte går att tillskriva den en direkt samhällelig funktion så framträder konstnärer med sin konst oförtröttligt. Utan ett rum för det som inte så lätt låter sig sägas och som inte har ett slutligt mål, så kan det vara svårt att se mening skapas någon annanstans. Det är just det okända som ger konsten en plats i samhället.

De studenter som deltar i årets vårutställning har ägnat tre år i verkstäder, ateljéer och samtal. De har befunnit sig lika mycket i ett görande som ett kritiskt reflekterade för att ställa frågor om det de gör och varför det är viktigt. Även om arbetet är självreflektivt så bidrar dock deras verk till den gemensamma kunskapsproduktion som är utbildningsinstitutionerna grund. Också lärarna lär sig av sina studenter och för det vidare till nästa generation konstnärer. Så även om årets kandidatstudenter i konst med sin examensutställning nu lämnar utbildningen så lämnar dom ändå något kvar. Kommande studenter på institutionen för konst kommer att få ta del av deras erfarenheter om sin resa mot det okända när dom i sin tur ska göra det samma.

Henrik Andersson
Lektor i konst med inriktning fotografi