Nanna Han (Hon/henne)
Sverige , f. 1998
+46 737368780
Utställning: 15–24 maj på Konstfack

Nanna Han

Failed Escapist and The Mass Extinction Archives: The Forgotten Language
Nanna Han

I min praktik vill jag bjuda in betraktaren till en känslomässig resa kantad av sorgearbete och desperat sökande i en olycksbådande värld, där himlen är avlägsen och marken skälvande.

Verken, i form av ljud och installation, agerar som både melankoliska lämningar och hotfulla omen. Genom deras lek med tiden och sanningen vill jag uppmana betraktaren att reflektera över en omvärld i kris samt människosjälens fördolda krafter och nederlag.

Nanna Han
Nanna Han